Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Viên Thuốc Trùng Sinh
3.161.569 1.023 5.200 Đủ bộ

Viên Thuốc Trùng Sinh

Truyện tranh Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền
182.637 119 5.136

Trở Về Cổ Đại Làm Thánh Hiền

Truyện tranh Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn
817.392 275 15.890

Trở Về Địa Cầu Làm Thần Côn

Truyện tranh Ngân Chi Thủ Mộ Nhân
7.596.411 906 24.114

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
1.044.340 258 10.308

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ
679.467 305 6.831

Huyết Cơ Và Kỵ Sĩ

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
2.314.148 2.532 24.844

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Siêu cấp thần y đại biến thái
3.037.724 789 21.946

Siêu cấp thần y đại biến thái

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
8.836.650 737 36.347

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Phụ Hồn Giả
484.067 169 5.709

Phụ Hồn Giả

Truyện tranh Hồng Thiên Thần Tôn
6.515.634 587 33.433

Hồng Thiên Thần Tôn

Truyện tranh Shipper Thần Cấp
1.954.557 519 18.751

Shipper Thần Cấp

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
10.945.471 2.636 57.481

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Sinh Tử Quyết
422.874 75 4.025

Sinh Tử Quyết

Truyện tranh Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường
11.581.593 3.328 48.458

Xuyên Không Vào Thế Giới Nữ Cường

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
3.156.706 1.093 19.211

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
7.580.720 1.017 36.268

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
335.677 71 4.446

Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi

Truyện tranh Ma vương thất nghiệp
5.581.431 777 25.403

Ma vương thất nghiệp

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
19.853.897 2.027 72.579

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh
325.316 275 4.708

Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
289.687 161 5.097

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Dị Thế Tà Quân
8.911.805 933 40.635

Dị Thế Tà Quân

Truyện tranh Võ Nghịch
2.842.076 263 23.203

Võ Nghịch

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
2.180.406 802 22.286

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
598.301 295 10.278

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Ô Nha
248.028 145 2.040

Ô Nha

Truyện tranh Đấm phát chết luôn (Gốc)
8.625.123 1.601 12.889

Đấm phát chết luôn (Gốc)

Truyện tranh Phim Giả Làm Thật
1.187.394 1.689 22.146

Phim Giả Làm Thật

Truyện tranh Cửa Hàng Thông Thiên Giới
3.683.915 1.138 22.334

Cửa Hàng Thông Thiên Giới

Truyện tranh Đưa mami về nhà
51.879.399 54.287 207.835

Đưa mami về nhà

Truyện tranh Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi
374.295 335 12.423

Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi

Truyện tranh Kannou Sensei
285.825 92 2.273

Kannou Sensei

Truyện tranh Bí Mật Sâu Sắc Nhất Của Tôi
162.852 185 2.714

Bí Mật Sâu Sắc Nhất Của Tôi

Truyện tranh Ly Choco Ngọt Ngào
23.614 15 460

Ly Choco Ngọt Ngào

Bình luận mới