Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Cự Kê Chiến Ký
39.914 107 1.606

Cự Kê Chiến Ký

Truyện tranh Vạn Giới Xâm Nhập
35.090 28 2.140

Vạn Giới Xâm Nhập

Truyện tranh Toaru Idol No Accelerator-Sama
33.460 18 712

Toaru Idol No Accelerator-Sama

Truyện tranh Tough - Miyazawa Kiichi
1.331.113 23 1.749

Tough - Miyazawa Kiichi

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
34.154.044 4.633 80.408

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Thả Vu Nữ Đó Ra
9.357.547 3.030 31.637

Thả Vu Nữ Đó Ra

Truyện tranh Xâm Lược Vạn Giới
16.457 23 1.046

Xâm Lược Vạn Giới

Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn
539.241 601 14.873

Phá Bỏ Giới Hạn

Truyện tranh Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất
3.369.478 510 33.074

Sự Trở Lại Của Người Chơi Cấp Cao Nhất

Truyện tranh Ao Ashi
324.693 54 2.107

Ao Ashi

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
92.096 25 416

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
956.189 232 12.670

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Truyện tranh Chúa Tể Đồng Tiền
3.819 3 284

Chúa Tể Đồng Tiền

Truyện tranh Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
30.848 11 1.199

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Truyện tranh Bậc Thầy Kiếm Sư
6.667.857 5.316 59.529

Bậc Thầy Kiếm Sư

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
2.764.261 822 38.909

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Anh hùng rút kiếm thánh và cái kết
72.991 88 1.136

Anh hùng rút kiếm thánh và cái kết

Truyện tranh Siêu Sao Trứ Danh
1.663.380 843 10.403

Siêu Sao Trứ Danh

Truyện tranh Kekkon Yubiwa Monogatari
1.360.188 542 13.987

Kekkon Yubiwa Monogatari

Truyện tranh Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ
922.579 128 7.177

Xuyên Tới Tương Lai: Làm Đàn Ông Không Dễ

Truyện tranh Vạn Thần Tổ Sư
930.353 162 13.006

Vạn Thần Tổ Sư

Truyện tranh Thần Cấp Thấu Thị
7.728.994 962 37.446

Thần Cấp Thấu Thị

Truyện tranh Đại Vương Tha Mạng
16.321.541 3.844 70.583

Đại Vương Tha Mạng

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
35.223.085 6.465 95.654

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện
2.759.044 1.048 24.912

Người Ở Rể Bị Ép Thành Phản Diện

Truyện tranh Đế Tế
417.865 142 6.666

Đế Tế

Truyện tranh Chí Tôn Toàn Năng
2.485.838 528 17.473

Chí Tôn Toàn Năng

Truyện tranh Phi Thăng Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Một Tiên Tử
440.485 99 6.438

Phi Thăng Bắt Đầu Từ Việc Nuôi Một Tiên Tử

Truyện tranh Hỗn Độn Kim Ô
3.126.004 363 19.506

Hỗn Độn Kim Ô

Truyện tranh Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi
45.818.521 17.701 162.379

Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
4.136.608 1.023 30.579

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất
7.291.614 1.082 28.045

Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Người Giàu Nhất

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
5.644.900 1.363 38.750

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Kengan Omega
4.766.391 990 12.986

Kengan Omega

Truyện tranh Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế
32.326.103 3.955 100.643

Quy Luật Tình Yêu Ở Mạt Thế

Truyện tranh Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
1.385.772 496 19.385

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Bình luận mới