Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
127.833 59 6.001

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Ánh Sáng Vĩ Đại
193.958 52 2.271

Ánh Sáng Vĩ Đại

Truyện tranh Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối
84.564 51 3.211

Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối

Truyện tranh Mao
423.563 305 1.457

Mao

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
5.297.713 1.544 34.906

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
45.852.757 8.614 70.900

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.184.034 626 4.474

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.891.492 3.236 4.362

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
8.814.578 1.739 37.113

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh August 9th, I Will Be Eaten by You
223.773 284 7.448

August 9th, I Will Be Eaten by You

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
146.574.462 20.494 88.854

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
23.940.782 7.821 62.561

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc
2.918.662 500 28.973

Tôi Là Người Chơi Thần Chú Đơn Độc

Truyện tranh Nanyak
4.353.234 2.039 19.105

Nanyak

Truyện tranh Luật Của Tiểu Thuyết Mạng
5.481.443 1.504 25.662

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Truyện tranh Người Nâng Cấp
969.095 420 18.220

Người Nâng Cấp

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
942.592 90 19.727

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc
1.015.459 123 19.851

Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
15.159.595 10.255 43.650

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Bỉ Ngạn Hoa
412.112 609 4.276

Bỉ Ngạn Hoa

Truyện tranh Kengan Omega
6.540.758 1.230 9.095

Kengan Omega

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
37.775.122 5.573 51.949

Điện thoại của ta thông tam giới

Truyện tranh Thông Linh Phi
125.949.591 64.881 50.382

Thông Linh Phi

Truyện tranh Mạt thế quật khởi
152.883 132 10.298

Mạt thế quật khởi

Truyện tranh Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái
5.190.427 1.996 28.728

Tôi Sống Trên Hoang Đảo Cùng Các Em Gái

Truyện tranh Võ Nghịch
11.906.035 968 40.648

Võ Nghịch

Truyện tranh Hỗn Độn Đan Thần
11.587.361 440 31.068

Hỗn Độn Đan Thần

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10.815.163 1.949 29.877

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Võ Lực Chí Mạng
1.594.026 102 6.862

Võ Lực Chí Mạng

Truyện tranh Hỏa Võ Anh Hùng
193.098 42 479

Hỏa Võ Anh Hùng

Truyện tranh Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới
16.224.258 5.589 24.305

Thiên Đường Song Song Tại Dị Giới

Truyện tranh Sự ra đời của một anh hùng
4.683.214 1.799 43.717

Sự ra đời của một anh hùng

Truyện tranh Mairimashita! Iruma-kun
25.390.451 10.117 40.519

Mairimashita! Iruma-kun

Truyện tranh Chàng băng giá và nàng lạnh lùng
45.533 59 1.488

Chàng băng giá và nàng lạnh lùng

Bình luận mới