Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Naruto Full Color
1.733.634 374 4.386

Naruto Full Color

Truyện tranh Hắc Tạp
526.859 121 5.495

Hắc Tạp

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
13.847.522 4.387 64.122

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
6.693.512 830 41.734

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nghịch Lân
3.566.263 442 18.909

Nghịch Lân

Truyện tranh Kiếm Nghịch Thương Khung
24.160.422 2.724 80.278

Kiếm Nghịch Thương Khung

Truyện tranh Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới
806.991 80 9.803

Bị Ép Trở Thành Mạnh Nhất Thế Giới

Truyện tranh Isekai Ojisan
389.328 653 5.683

Isekai Ojisan

Truyện tranh Lang Hoàn Thư Viện
6.900.225 2.082 41.130

Lang Hoàn Thư Viện

Truyện tranh Bạn của Con Gái Tôi
1.116.781 1.034 7.206

Bạn của Con Gái Tôi

Truyện tranh Thần Cấp Ngư Phu
3.874.278 695 25.035

Thần Cấp Ngư Phu

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
5.624.856 869 35.811

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Ác ma đừng hôn tôi
14.084.555 23.772 104.011

Ác ma đừng hôn tôi

Truyện tranh City
2.782 6 94

City

Truyện tranh Ojousama No Shimobe
802.162 884 11.428

Ojousama No Shimobe

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
66.715 48 3.360

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ
9.054.992 1.964 35.791

Đô Thị Đỉnh Phong Cao Thủ

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
564.540 174 8.202

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
1.708.531 737 20.643

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Truyện tranh Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
6.318.265 1.663 8.151

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Truyện tranh Võ Thần Chúa Tể
52.001.586 8.352 102.627

Võ Thần Chúa Tể

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
13.899.188 16.071 108.076

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
604.719 140 9.787

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh
170.193 139 3.489

Đỉnh Cấp Phản Phái Đại Sư Huynh

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.817.945 3.992 67.421

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
311.036 128 6.005

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Detective Xeno and the Seven Locked Murder Rooms
344.520 119 3.216

Detective Xeno and the Seven Locked Murder Rooms

Truyện tranh Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy
3.758.106 1.731 36.792

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Truyện tranh Siêu Cấp Y Sinh
25.621 9 406

Siêu Cấp Y Sinh

Truyện tranh Long Hổ 5 Thế
92.722 23 341

Long Hổ 5 Thế

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
1.129.387 291 15.401

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Phẩm Tà Thiếu
3.002.042 331 17.604

Tuyệt Phẩm Tà Thiếu

Truyện tranh Võ Thần Đương Thế
18.020 11 894

Võ Thần Đương Thế

Truyện tranh A Tu La - Tây Du ngoại truyện
628.145 323 4.446

A Tu La - Tây Du ngoại truyện

Truyện tranh Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế
18.863.306 2.241 50.545

Ta Có Phòng Riêng Thời Tận Thế

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
3.616.837 565 30.882

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Bình luận mới