Truyện mới cập nhật

Truyện tranh Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?
8.225.083 4.447 27.377

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Truyện tranh Tổ Thượng Có Tiền
1.503.136 370 9.905

Tổ Thượng Có Tiền

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Tôn
530.543 147 12.568

Tuyệt Thế Thần Tôn

Truyện tranh Kẻ Ăn Hại Triều Minh
866.200 613 9.330

Kẻ Ăn Hại Triều Minh

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
6.602.628 3.921 24.643

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Linh Tôn Chi Tử
4.752.209 539 21.848

Linh Tôn Chi Tử

Truyện tranh Sát Thủ 2044
819.153 357 12.331

Sát Thủ 2044

Truyện tranh Tối Cường Vận Đào Hoa
9.769.970 1.317 28.332

Tối Cường Vận Đào Hoa

Truyện tranh Vạn Hồn Hào Tế
2.566.208 1.040 15.881

Vạn Hồn Hào Tế

Truyện tranh Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống
18.457.631 1.935 40.380

Vườn Trường Cuồng Sư Hệ Thống

Truyện tranh Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế
6.757.519 2.133 21.991

Trọng Sinh Thành Cậu Vàng Tại Dị Thế

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới
4.105.060 778 18.267

Vòng Bạn Bè Mạnh Nhất Của Tiên Giới

Truyện tranh Khi Mộng Thần Yêu
1.024.912 740 16.874

Khi Mộng Thần Yêu

Truyện tranh Trường Học Siêu Anh Hùng
22.044.724 5.187 22.796

Trường Học Siêu Anh Hùng

Truyện tranh Hẹn Hò Siêu Tốc
129.381 185 2.153

Hẹn Hò Siêu Tốc

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
6.810.728 653 46.789

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Vòng Bạn Bè Địa Phủ
566.608 170 9.093

Vòng Bạn Bè Địa Phủ

Truyện tranh Agravity Boys
107.573 158 2.306

Agravity Boys

Truyện tranh Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
9.049.394 8.765 21.869

Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.516.572 1.250 32.290

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Siêu Nhân X
920 18 261

Siêu Nhân X

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12.665.286 5.111 34.793

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh The Little Girl Raised By Death Hold The Sword Of Death Tight
294.384 622 8.145

The Little Girl Raised By Death Hold The Sword Of Death Tight

Truyện tranh Tiêu diệt ác nhân
243.817 175 8.763

Tiêu diệt ác nhân

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Kỷ
652.149 139 12.227

Nghịch Thiên Chiến Kỷ

Truyện tranh Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ
594.080 258 11.225

Ta Bị Phong Ấn Chín Trăm Triệu Thứ

Truyện tranh Phá Bỏ Giới Hạn
2.236.497 1.801 31.675

Phá Bỏ Giới Hạn

Truyện tranh Ngũ Hợp Chí Tôn
340.157 66 6.359

Ngũ Hợp Chí Tôn

Truyện tranh Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
891.083 159 10.205

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Truyện tranh Người Chơi Lỗi
6.296.047 2.486 43.407

Người Chơi Lỗi

Truyện tranh Tôi Trở Thành Gia Sư Của Tên Bạo Chúa
458.648 153 19.468

Tôi Trở Thành Gia Sư Của Tên Bạo Chúa

Truyện tranh Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
55.647.062 19.859 123.359

Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt

Truyện tranh Sát thủ về vườn
563.892 419 13.511

Sát thủ về vườn

Truyện tranh Hồi Sinh Thế Giới
14.204.360 4.290 24.265

Hồi Sinh Thế Giới

Truyện tranh Diệu Võ Dương Oai
314.311 50 630

Diệu Võ Dương Oai

Truyện tranh Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
8.763.238 927 32.929

Tối Cường Phản Phái Hệ Thống

Bình luận mới