Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
8.706.376 7.584 38.054

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Đô Thị Tà Vương
5.362.496 470 31.093

Đô Thị Tà Vương

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
5.149.554 20.524 89.489

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
4.549.633 1.423 32.630

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
4.326.414 28.500 106.500

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
4.043.679 4.257 80.718

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
4.027.570 8.917 65.394

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Nguyên Tôn
3.893.793 17.967 93.788

Nguyên Tôn

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
3.386.112 2.552 59.812

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
3.213.097 22.624 83.555

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Yêu Thần Ký
3.105.023 16.585 84.343

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
2.936.886 6.309 72.647

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
2.692.323 3.565 58.997

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống
2.607.021 3.506 50.390

Thần Hào Chi Thiên Hàng Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
2.356.687 14.351 83.237

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
2.310.326 5.573 81.877

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
2.173.939 4.315 81.521

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
2.128.718 7.837 63.174

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
2.085.017 2.029 52.175

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
2.017.750 4.215 64.094

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
1.964.824 23.559 106.450

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
1.920.858 33.607 68.593

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
1.918.894 823 45.750

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Đỉnh Cấp Võ Hồn
1.861.926 459 24.667

Đỉnh Cấp Võ Hồn

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.816.145 2.035 39.720

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
1.770.052 5.874 41.155

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Cái Thế Đế Tôn
1.558.229 1.640 46.338

Cái Thế Đế Tôn

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
1.520.294 2.457 54.804

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
1.519.747 13.388 58.958

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Vô Địch Kiếm Vực
1.518.651 611 31.789

Vô Địch Kiếm Vực

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
1.502.366 1.574 48.981

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
1.495.428 5.557 44.362

Ta Là Đại Thần Tiên