Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống
157.529 1.908 43.346

Mạt Thế Siêu Cấp Hệ Thống

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
138.679 823 45.752

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Kịch Trường Của Takemichi
130.703 7.584 38.057

Kịch Trường Của Takemichi

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
121.995 4.257 80.720

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
92.765 20.524 89.490

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Lãng Tiên Kỳ Đàm
87.567 309 9.430

Lãng Tiên Kỳ Đàm

Truyện tranh Học Sĩ Tái Sinh
75.789 1.423 32.629

Học Sĩ Tái Sinh

Truyện tranh Ma tôn tái thế
71.937 2.052 44.902

Ma tôn tái thế

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
67.824 8.917 65.404

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
65.229 28.501 106.503

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Tiên Tôn Lạc Vô Cực
63.745 1.899 42.176

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện tranh Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống
60.929 843 25.764

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Truyện tranh Nguyên Tôn
54.330 17.967 93.793

Nguyên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
54.322 6.309 72.647

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế
49.186 1.574 48.983

Trở Về Làm Đại Lão Thời Mạt Thế

Truyện tranh Đỉnh Cấp Võ Hồn
47.227 459 24.667

Đỉnh Cấp Võ Hồn

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
46.390 22.624 83.556

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
45.733 5.573 81.878

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Vú Em Là Cổ Tiên
44.839 1.036 28.959

Vú Em Là Cổ Tiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Hồn
43.835 362 10.856

Tuyệt Thế Võ Hồn

Truyện tranh Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực
40.708 7.095 45.574

Tu Tiên Giả Đại Chiến Siêu Năng Lực

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
38.970 38.695 61.951

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
36.505 7.837 63.175

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
35.328 3.565 58.997

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
34.134 5.874 41.157

Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Truyện tranh Ta Là Chiến Thần Vô Song
32.220 1.546 45.387

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Truyện tranh Yêu Thần Ký
31.457 16.585 84.345

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
28.860 647 29.523

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
28.713 2.035 39.721

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Vạn Cổ Kiếm Thần
28.224 3.438 42.656

Vạn Cổ Kiếm Thần

Truyện tranh Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ
27.627 2.219 32.690

Sứ Đồ Vô Hạn và 12 Chiến Cơ

Truyện tranh Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể
27.376 693 18.098

Dị Giới Siêu Cấp Ở Rể