Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
144.133.351 28.501 106.503

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Ánh Sáng Cuối Con Đường
28.058.150 23.561 106.492

Ánh Sáng Cuối Con Đường

Truyện tranh Nguyên Tôn
74.902.484 17.967 93.793

Nguyên Tôn

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
146.710.673 20.524 89.490

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Yêu Thần Ký
111.442.817 16.585 84.345

Yêu Thần Ký

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.617.418 22.624 83.555

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
85.485.906 14.351 83.238

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
44.305.147 5.573 81.878

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
38.957.654 4.315 81.522

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
56.264.942 4.257 80.719

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Nghịch Thiên Tà Thần
53.017.080 6.309 72.647

Nghịch Thiên Tà Thần

Truyện tranh Anh Hùng OnePunch
66.112.392 33.608 68.606

Anh Hùng OnePunch

Truyện tranh Tổng Tài Tại Thượng
38.586.665 8.917 65.404

Tổng Tài Tại Thượng

Truyện tranh Võ Đạo Độc Tôn
35.190.301 4.215 64.095

Võ Đạo Độc Tôn

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
24.009.419 7.837 63.175

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Tiên Vương Trùng Sinh
35.121.446 4.270 62.472

Tiên Vương Trùng Sinh

Truyện tranh Thất Nghiệp Chuyển Sinh - Làm Lại Hết Sức
24.215.945 5.360 62.086

Thất Nghiệp Chuyển Sinh - Làm Lại Hết Sức

Truyện tranh Phong Khởi Thương Lam
42.037.838 38.695 61.949

Phong Khởi Thương Lam

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
29.095.640 6.250 61.786

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Vua Thăng Cấp
13.063.807 6.108 61.723

Vua Thăng Cấp

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
61.375.165 10.942 60.153

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Thợ Rèn Huyền Thoại
9.872.419 6.325 59.979

Thợ Rèn Huyền Thoại

Truyện tranh Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường
33.760.193 2.552 59.813

Tu Tiên Trở Về Tại Vườn Trường

Truyện tranh Nghịch Thiên Kiếm Thần
50.245.778 3.565 58.997

Nghịch Thiên Kiếm Thần

Truyện tranh Dị Tộc Trùng Sinh
24.649.133 13.390 58.966

Dị Tộc Trùng Sinh

Truyện tranh Tôn Thượng
26.001.785 5.058 57.319

Tôn Thượng

Truyện tranh Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS
4.881.750 2.850 57.178

Tôi Là Thợ Săn Có Kĩ Năng Tự Sát Cấp SSS

Truyện tranh Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần
8.963.656 2.457 54.819

Đệ Tử Của Ta Đều Là Súp Bờ Thần

Truyện tranh Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê
4.691.400 4.876 54.506

Bạn Học Của Tôi Là Lính Đánh Thuê

Truyện tranh Nguyên Long
24.419.732 3.492 53.976

Nguyên Long

Truyện tranh Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại
5.478.028 1.557 52.184

Anh Hùng Mạnh Nhất Trở Lại

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
19.493.672 2.029 52.176

Tiên Võ Đế Tôn