Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
24.010.120 7.838 63.179

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Tâm Lí Học Diệt Trừ Dị Chủng
1.465 10 146

Tâm Lí Học Diệt Trừ Dị Chủng

Truyện tranh Tầm ngắm
6.845.789 1.558 4.486

Tầm ngắm

Truyện tranh Tam Nhãn Hao Thiên Lục
12.174.662 15.992 13.391

Tam Nhãn Hao Thiên Lục

Truyện tranh Ta Mới Không Phải Là Thiếu Nữ Ma Pháp
6.036 38 140

Ta Mới Không Phải Là Thiếu Nữ Ma Pháp

Truyện tranh Tam Quốc Chí
23.802 3 18

Tam Quốc Chí

Truyện tranh Tam Quốc Chi Vân Thăng Long Khởi
48.691 60 353

Tam Quốc Chi Vân Thăng Long Khởi

Truyện tranh Tam Quốc Diễn Nghĩa
514.547 14 120

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Truyện tranh Tam Tập Nam Chủ Giác
43.370 30 223

Tam Tập Nam Chủ Giác

Truyện tranh Tam Thốn Nhân Gian
49.288 39 1.882

Tam Thốn Nhân Gian

Truyện tranh Tam Tuyệt Tại Dị Giới
2.695.356 471 8.219

Tam Tuyệt Tại Dị Giới

Truyện tranh Tanaka ~ Age Equal Her Not Witch Of Gravel - Trung Chương Tại Dị Giới
194.982 76 1.429

Tanaka ~ Age Equal Her Not Witch Of Gravel - Trung Chương Tại Dị Giới

Truyện tranh Tân Bao Thanh Thiên
29.681 3 23

Tân Bao Thanh Thiên

Truyện tranh Tấn Công Nào! Ma Vương!
500.902 143 1.571

Tấn Công Nào! Ma Vương!

Truyện tranh Tấn Công Người Khổng Lồ: Những cô gái mất tích
47.546 22 220

Tấn Công Người Khổng Lồ: Những cô gái mất tích

Truyện tranh Tận cùng bóng tối
2.774 10 46

Tận cùng bóng tối

Truyện tranh Tân Đại Tích Lịch
11.290 6 24

Tân Đại Tích Lịch

Truyện tranh Tân Đình Là Hảo Đao
107.562 35 2.675

Tân Đình Là Hảo Đao

Truyện tranh Táng Kiếm Quyết
531.942 115 4.626

Táng Kiếm Quyết

Truyện tranh Tăng nhân và Tên trộm
2.132 4 3

Tăng nhân và Tên trộm

Truyện tranh Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới
6.076.910 1.411 27.972

Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới

Truyện tranh Tần Hiệp
256.776 158 1.178

Tần Hiệp

Truyện tranh Tân Sói Mang Con
5.928 4 9

Tân Sói Mang Con

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.896.751 3.237 4.383

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng
152.547 13 126

Tân Tác Trung Hoa Anh Hùng

Truyện tranh Tân tác Tứ Đại Danh Bổ
9.941 2 21

Tân tác Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Tân Teppi
206.781 2 72

Tân Teppi

Truyện tranh Tần Thời Minh Nguyệt – Bách Bộ Phi Kiếm
15.256 3 32

Tần Thời Minh Nguyệt – Bách Bộ Phi Kiếm

Truyện tranh Tẫn - Tôn Tử dị truyện
4.384 2 10

Tẫn - Tôn Tử dị truyện

Truyện tranh Tân Tứ Đại Danh Bổ
6.513 1 12

Tân Tứ Đại Danh Bổ

Truyện tranh Tao Là Công Lý
270.264 77 3.091

Tao Là Công Lý

Truyện tranh Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!!
4.900.539 8.372 45.189

Tao muốn trở thành chúa tể bóng tối!!

Truyện tranh Ta Ở Tận Thế Nhặt Thuộc Tính
407.285 201 9.971

Ta Ở Tận Thế Nhặt Thuộc Tính

Truyện tranh Task Force for Paranormal Disaster Management
60.339 37 1.451

Task Force for Paranormal Disaster Management

Truyện tranh Tà Thần
11.835 1 13

Tà Thần

Truyện tranh Tà Thần 2
3.819 0 6

Tà Thần 2