Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lật Mặt
166.981 100 2.820

Lật Mặt

Truyện tranh Law Of Ueki
259.050 9 269

Law Of Ueki

Truyện tranh Law of Ueki Plus
57.763 13 156

Law of Ueki Plus

Truyện tranh Layers Anarchy
420 1 6

Layers Anarchy

Truyện tranh Lazy Dungeon Master
49.094 73 1.876

Lazy Dungeon Master

Truyện tranh League Of Legend: Lux's Arc
425 2 1

League Of Legend: Lux's Arc

Truyện tranh League of Legends Ascension
521 2 1

League of Legends Ascension

Truyện tranh Left 4 Dead : The Sacrifice
2.958 1 6

Left 4 Dead : The Sacrifice

Truyện tranh Left 4 Dead : The Sacrifice
7.839 2 9

Left 4 Dead : The Sacrifice

Truyện tranh Legal Friends
2.399 1 18

Legal Friends

Truyện tranh Legend 2
20.069 34 300

Legend 2

Truyện tranh Legend Hustle
8.186 1 42

Legend Hustle

Truyện tranh Legend Isekai
2.629.728 1.447 15.191

Legend Isekai

Truyện tranh Legend of Tyr
57.818 6 131

Legend of Tyr

Truyện tranh Legend of Zelda: Phantom Hourglass
728 4 2

Legend of Zelda: Phantom Hourglass

Truyện tranh Lessa
590.149 84 1.419

Lessa

Truyện tranh Lessa 2: The Crimson Knight
976.263 470 2.146

Lessa 2: The Crimson Knight

Truyện tranh Lessa 3 : Servant of Cosmos
23.669 43 382

Lessa 3 : Servant of Cosmos

Truyện tranh Let
394 3 0

Let

Truyện tranh Lẽ thường của con gái nhà Công tước
54.883 8 1.141

Lẽ thường của con gái nhà Công tước

Truyện tranh Let's Bible
813 1 3

Let's Bible

Truyện tranh Let's Fight Ghost
9.778 2 9

Let's Fight Ghost

Truyện tranh Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest
304.884 215 6.022

Level 1 with S-rank Drop Rate is the Strongest

Truyện tranh Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm
4.199.429 1.032 30.655

Level Up Chỉ Bằng Cách Ăn Cơm

Truyện tranh Lịch Sử Sống Sót Của Nhân Vật NPC Phản Diện
31.692 57 1.128

Lịch Sử Sống Sót Của Nhân Vật NPC Phản Diện

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại(LoL)
10.466 4 26

Liên Minh Huyền Thoại(LoL)

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Sự Trỗi Dậy
2.184 1 9

Liên Minh Huyền Thoại - Sự Trỗi Dậy

Truyện tranh Liên Minh Huyền Thoại - Tín Ngưỡng Anh Hùng
237.906 127 2.274

Liên Minh Huyền Thoại - Tín Ngưỡng Anh Hùng

Truyện tranh Liên Quân Mobile - Ánh Sáng & Bóng Tối
88.511 362 1.252

Liên Quân Mobile - Ánh Sáng & Bóng Tối

Truyện tranh Liên Thành Quyết
420.140 118 1.857

Liên Thành Quyết

Truyện tranh Liên Vận Trai
7.506 7 26

Liên Vận Trai

Truyện tranh Liệp Thực Vương
11.483 4 425

Liệp Thực Vương

Truyện tranh Liệp Vật Giả - Thợ Săn
3.063 2 22

Liệp Vật Giả - Thợ Săn

Truyện tranh Life and Death
743.057 456 3.413

Life and Death

Truyện tranh Life Howling
108.242 20 331

Life Howling

Truyện tranh Light Chaser
7.252 28 189

Light Chaser