Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
19.948.517 2.597 49.839

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
8.432.245 1.655 31.991

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
18.540.220 1.116 39.711

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
940.418 89 19.693

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
15.156.446 10.255 43.616

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều
663.106 100 9.026

Nàng Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Vương Gia Bệnh Kiều

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8.633.648 5.916 42.350

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
185.587 86 3.018

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.884.310 5.577 14.517

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Nghịch Thiên Độc Phi
1.487.799 244 22.347

Nghịch Thiên Độc Phi

Truyện tranh Thái Hậu Quân Hạ Thần
3.017.321 826 28.144

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Truyện tranh Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc
243.537 41 7.140

Nữ Hoàng Đầu Tiên Của Đế Quốc

Truyện tranh Lui Lui Lui Lui Ra!
125.510 75 6.078

Lui Lui Lui Lui Ra!

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.277.057 5.556 44.223

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Mejaz - Nhân gian ngọc
4.114.429 1.858 19.357

Mejaz - Nhân gian ngọc

Truyện tranh Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ
6.602.598 3.921 24.643

Trọng sinh bá sủng Nhiếp Chính Vương quá mạnh mẽ

Truyện tranh Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư
6.810.521 653 46.788

Ta Ở Dị Giới Nuôi Dưỡng Nam Thần: Thần Y Cửu Tiểu Thư

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.516.536 1.250 32.290

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
12.665.228 5.111 34.793

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
19.447.688 2.027 51.961

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
2.547.876 325 17.194

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
1.076.744 264 19.858

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi
302.454 128 13.071

Ma Đầu Vạn Ác Năm Tuổi Rưỡi

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
13.292.663 6.819 38.699

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.160.874 3.001 49.006

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
349.311 160 6.681

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
2.173.598 374 15.090

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Phượng hoàng vu phi
4.011.751 722 22.785

Phượng hoàng vu phi

Truyện tranh Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng
107.445 80 6.690 Đủ bộ

Nhân Vật Phản DIện Yêu Cầu Tôi Yêu Chàng

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
17.578.080 11.296 40.082

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Sao Lại Là Yêu?
490.247 340 12.155

Sao Lại Là Yêu?

Truyện tranh Ngự Thú Cuồng Phi
491.536 55 10.504

Ngự Thú Cuồng Phi

Truyện tranh Bạo Sủng Tiểu Manh Phi
1.932.920 844 32.397

Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

Truyện tranh Nguyên Long
24.405.438 3.492 53.824

Nguyên Long

Truyện tranh Quận chúa bất tư gia
2.778.277 963 26.040

Quận chúa bất tư gia

Truyện tranh Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
1.053.815 103 20.872

Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa