Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ
2.606.443 1.768 31.053

Phụng Lâm Thiên Hạ: Đệ Nhất Mỹ Nữ

Truyện tranh Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương
415.383 286 14.970

Nữ Thủ Phú Chi Kiều Sủng Nhiếp Chính Vương

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.705.218 4.239 41.905

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện
1.633.310 1.479 31.961

Trọng Sinh Chi Đích Nữ Bất Thiện

Truyện tranh Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
4.042.593 4.125 41.281

Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

Truyện tranh Tiên Võ Đế Tôn
6.689.912 830 41.721

Tiên Võ Đế Tôn

Truyện tranh Nhân Đạo Kỹ Nguyên
563.814 174 8.193

Nhân Đạo Kỹ Nguyên

Truyện tranh Thần Hồn Võ Đế
604.092 140 9.780

Thần Hồn Võ Đế

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.815.449 3.992 67.416

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Hậu Cung Của Nữ Đế
8.265.937 9.137 63.644

Hậu Cung Của Nữ Đế

Truyện tranh Khuynh thế đế vương cơ
4.648.708 3.313 37.917

Khuynh thế đế vương cơ

Truyện tranh Cửu Khuyết Phong Hoa
5.183.510 3.791 49.399

Cửu Khuyết Phong Hoa

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
458.229 301 13.748

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Kiếm Khách Phong Lưu
8.644 4 196

Kiếm Khách Phong Lưu

Truyện tranh Tâm khảm của Rome
3.897 8 127

Tâm khảm của Rome

Truyện tranh Cưng Chiều Đào Phi
6.173.181 3.612 44.589

Cưng Chiều Đào Phi

Truyện tranh Nguyên Long
11.051.609 1.588 50.753

Nguyên Long

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
6.934.459 865 34.609

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Thiên Hương Mỹ Nhân
2.036.065 207 11.975

Thiên Hương Mỹ Nhân

Truyện tranh Nô Lệ Câm
2.638.939 3.692 32.020

Nô Lệ Câm

Truyện tranh Babylon Vương Phi
205.663 181 8.620

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
4.914.602 5.523 35.231

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
7.823.299 678 33.735

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá
1.448.871 699 20.540

Mười dặm hồng trang, thay huynh xuất giá

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
2.646.419 937 23.671

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Trọng Sinh Đế Phi: Quyền Khuynh thiên hạ
1.209.006 187 13.683

Trọng Sinh Đế Phi: Quyền Khuynh thiên hạ

Truyện tranh Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc
1.078.135 754 22.398

Mẫu Thân Ta Không Dễ Chọc

Truyện tranh Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
2.010.599 2.219 33.698

Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc

Truyện tranh Thú Hắc Cuồng Phi
740.338 917 24.002

Thú Hắc Cuồng Phi

Truyện tranh Tướng Quân Mời Ra Trận
20.120.495 11.911 108.009

Tướng Quân Mời Ra Trận

Truyện tranh Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
7.753.964 5.609 61.814

Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ

Truyện tranh Gian Phi Như Thử Đa Kiều
6.219.167 6.064 52.477

Gian Phi Như Thử Đa Kiều

Truyện tranh Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
90.273 30 3.976

Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng

Truyện tranh Y Hậu Lệ Thiên
4.495.606 2.171 44.082

Y Hậu Lệ Thiên

Truyện tranh Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới
682.211 517 10.148

Cướp Chàng Vợ Về Đón Năm Mới

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
6.719.822 5.997 60.116

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt