Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt
329.041 102 6.307

Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
61.313.230 10.928 59.004

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
10.545.513 6.489 35.749

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
300.903 199 9.385

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
19.943.922 2.596 49.788

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.382.044 1.577 7.613

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
19.248.743 2.685 49.473

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
74.190.529 16.329 91.438

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
3.913.247 1.130 23.020

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
8.430.195 1.655 31.946

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Thế Giới Chết Chóc
579.173 112 5.621

Thế Giới Chết Chóc

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
4.942.823 1.190 19.349

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.524.111 22.606 83.059

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
38.086.975 8.200 44.724

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
13.443.873 645 29.223

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
732.048 170 10.617

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
854.319 168 13.689

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
18.536.593 1.116 39.684

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
3.849.233 682 26.062

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
24.620.615 6.428 48.676

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
126.350 58 5.960

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối
84.192 51 3.190

Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
45.841.611 8.613 70.810

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.183.824 626 4.471

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.891.005 3.236 4.360

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
8.808.756 1.737 37.064

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
146.564.846 20.492 88.789

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
23.933.288 7.817 62.470

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Truyện tranh Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân
939.610 89 19.671

Ma Quân Bá Sủng: Thiên Tài Manh Bảo Cùng Phúc Hắc Mẫu Thân

Truyện tranh Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc
1.011.833 121 19.792

Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc

Truyện tranh Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
15.154.442 10.254 43.596

Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng

Truyện tranh Bỉ Ngạn Hoa
408.898 608 4.223

Bỉ Ngạn Hoa

Truyện tranh Điện thoại của ta thông tam giới
37.768.316 5.572 51.898

Điện thoại của ta thông tam giới