Truyện thể loại Martial Arts

Giống với tên gọi, bất cứ gì liên quan đến võ thuật trong truyện từ các trận đánh nhau, tự vệ đến các môn võ thuật như akido, karate, judo hay taekwondo, kendo, các cách né tránh
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tóc gió thôi bay
0 23 243 Đủ bộ

Tóc gió thôi bay

Truyện tranh Priston Tale
0 1 1 Đủ bộ

Priston Tale

Truyện tranh B-Reaction
0 5 71 Đủ bộ

B-Reaction

Truyện tranh Ultimate Fantastic Four
0 1 10 Đủ bộ

Ultimate Fantastic Four

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến
0 1 40 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 1 - Đỉnh Phong Tuyệt Chiến

Truyện tranh Thần Binh Khoa Huyễn Ký
0 2 17 Đủ bộ

Thần Binh Khoa Huyễn Ký

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần
0 1 44 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 5 - Vạn Thần chi Thần

Truyện tranh Thích Hoàng
0 1 39 Đủ bộ

Thích Hoàng

Truyện tranh Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt
0 2 52 Đủ bộ

Thần Binh Tiền Truyện 2 - Truyền Thuyết Bất Diệt

Truyện tranh Ore sama Ouji
0 37 600 Đủ bộ

Ore sama Ouji

Truyện tranh Dong Binh Thiên Hạ
0 4 147 Đủ bộ

Dong Binh Thiên Hạ

Truyện tranh Nageku Shinigami
0 19 146 Đủ bộ

Nageku Shinigami

Truyện tranh Khổng Tước Minh Vương
0 1 18 Đủ bộ

Khổng Tước Minh Vương

Truyện tranh Kiếm Thủy Hổ
0 2 5 Đủ bộ

Kiếm Thủy Hổ

Truyện tranh Fire Emblem-Hasha no Tsurugi
0 5 102 Đủ bộ

Fire Emblem-Hasha no Tsurugi

Truyện tranh FlashPoint
0 2 19 Đủ bộ

FlashPoint

Truyện tranh Examurai
0 1 27 Đủ bộ

Examurai

Truyện tranh B.Reaction
0 7 97 Đủ bộ

B.Reaction

Truyện tranh Baby, please kill me
0 2 65 Đủ bộ

Baby, please kill me

Truyện tranh Aoi Destruction
0 4 10 Đủ bộ

Aoi Destruction

Truyện tranh X-Men: Hope Trilogy
0 0 16 Đủ bộ

X-Men: Hope Trilogy

Truyện tranh Phương Thế Ngọc
0 3 13 Đủ bộ

Phương Thế Ngọc

Truyện tranh Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
0 5 60 Đủ bộ

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Truyện tranh Thần Binh Huyền Kỳ F
0 6 101 Đủ bộ

Thần Binh Huyền Kỳ F

Truyện tranh Hoả Vân Tà Thần I
0 7 155 Đủ bộ

Hoả Vân Tà Thần I