Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Tôi Không Phải Quỷ Vương
3.016.164 1.248 16.188

Tôi Không Phải Quỷ Vương

Truyện tranh Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2
40.681.904 11.035 42.018

Tuyệt thế Đường Môn - Đấu La Đại Lục 2

Truyện tranh Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt
331.116 103 6.361

Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt

Truyện tranh Đấu La Đại Lục
61.322.885 10.932 59.239

Đấu La Đại Lục

Truyện tranh Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi
10.552.718 6.492 35.805

Đồ Đệ Nhà Ta Lại Quải Rồi

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Thần
303.657 202 9.468

Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Truyện tranh Lăng Thiên Thần Đế
19.954.674 2.597 49.889

Lăng Thiên Thần Đế

Truyện tranh Dolo Mệnh Vận Giao Nang
1.384.240 1.578 7.671

Dolo Mệnh Vận Giao Nang

Truyện tranh Yêu Giả Vi Vương
19.257.014 2.685 49.592

Yêu Giả Vi Vương

Truyện tranh Trên Người Ta Có Một Con Rồng
74.202.980 16.332 91.569

Trên Người Ta Có Một Con Rồng

Truyện tranh Cao Năng Lai Tập
3.920.195 1.131 23.105

Cao Năng Lai Tập

Truyện tranh Thương Nguyên Đồ
8.434.616 1.656 32.018

Thương Nguyên Đồ

Truyện tranh Thế Giới Chết Chóc
580.824 114 5.667

Thế Giới Chết Chóc

Truyện tranh Phàm Nhân Tu Tiên
4.945.482 1.192 19.385

Phàm Nhân Tu Tiên

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.531.084 22.608 83.128

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Vạn Giới Tiên Tung
38.091.746 8.200 44.773

Vạn Giới Tiên Tung

Truyện tranh Bách Luyện Thành Thần
144.015.903 28.461 105.683

Bách Luyện Thành Thần

Truyện tranh Đạp Toái Tiên Hà
13.450.641 645 29.267

Đạp Toái Tiên Hà

Truyện tranh Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường
734.463 171 10.653

Lực bạt sơn hà Hề Tử Đường

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
10.602.708 2.029 39.314

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới
859.941 169 13.766

Ta Trở Về Từ Chư Thiên Vạn Giới

Truyện tranh Tu La Kiếm Tôn
18.543.625 1.117 39.739

Tu La Kiếm Tôn

Truyện tranh Tinh Linh Ám Đế
3.856.496 686 26.136

Tinh Linh Ám Đế

Truyện tranh Chung Cực Đấu La
24.626.121 6.429 48.741

Chung Cực Đấu La

Truyện tranh Nam Thành Chờ Trăng Về
127.432 58 5.991

Nam Thành Chờ Trăng Về

Truyện tranh Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối
84.500 51 3.208

Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
5.295.845 1.544 34.891

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
45.850.177 8.614 70.880

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Sơn Hải Kinh Truyện
5.183.985 626 4.474

Sơn Hải Kinh Truyện

Truyện tranh Tân Tác Long Hổ Môn
14.891.387 3.236 4.362

Tân Tác Long Hổ Môn

Truyện tranh Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
8.813.213 1.739 37.100

Vạn Cổ Đệ Nhất Tế

Truyện tranh Toàn Chức Pháp Sư
146.572.504 20.494 88.847

Toàn Chức Pháp Sư

Truyện tranh Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm
23.938.980 7.821 62.538

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm