Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
15.651.874 1.687 61.887

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
1.323.909 424 15.333

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
18.023.138 2.072 72.727

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
2.708.065 4.239 41.924

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
66.851 48 3.366

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối
13.899.665 16.071 108.080

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
25.819.806 3.992 67.423

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
581.011 135 9.469

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
458.638 301 13.754

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên
24.944.450 13.504 117.521

Lãnh Cung Phế Hậu Muốn Nghịch Thiên

Truyện tranh Tuyệt Thế Võ Thần
65.380.169 12.955 147.291

Tuyệt Thế Võ Thần

Truyện tranh Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?
811.927 444 9.507

Orenchi ni Kita Onna Kishi to: Inakagurashi suru Koto ni Natta Ken?

Truyện tranh Tôn Thượng
11.089.657 2.617 51.973

Tôn Thượng

Truyện tranh Thú Nhân
11.841.157 1.072 36.601

Thú Nhân

Truyện tranh Tướng Quân Tại Thượng: Manh Phi Xuyên Không Muốn Nghịch Tập
250.065 193 8.341

Tướng Quân Tại Thượng: Manh Phi Xuyên Không Muốn Nghịch Tập

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
24.752.631 2.169 76.367

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
20.561.060 3.428 65.278

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
25.630.151 20.637 154.181

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Cực Đạo Tông Sư
2.255.622 488 16.391

Cực Đạo Tông Sư

Truyện tranh Vương Phi Thông Linh
742.879 591 17.426

Vương Phi Thông Linh

Truyện tranh Nữ Đế Học Dốt
1.580.147 864 13.988

Nữ Đế Học Dốt

Truyện tranh Hài Đế Vi Tôn
377.901 115 7.684

Hài Đế Vi Tôn

Truyện tranh Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống
36.969.386 4.765 85.191

Đô Thị Kiêu Hùng Hệ Thống

Truyện tranh Nguyên Long
11.052.954 1.588 50.757

Nguyên Long

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
9.429.931 2.164 51.522

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
38.715.152 15.188 114.907

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Đế Tôn
1.658.750 714 19.416

Thần Võ Đế Tôn

Truyện tranh Võ Thần Chí Tôn
25.371 24 1.355

Võ Thần Chí Tôn

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
2.260.708 1.064 32.580

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Tuyệt Thế Phi Đao
19.517.847 2.677 60.106

Tuyệt Thế Phi Đao

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
7.035.107 1.560 33.891

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Babylon Vương Phi
205.739 181 8.624

Babylon Vương Phi

Truyện tranh Đệ Nhất Hoàn Khố
6.038.930 881 31.707

Đệ Nhất Hoàn Khố

Truyện tranh Không Tốc Tinh Ngân
1.194.229 478 20.042

Không Tốc Tinh Ngân

Truyện tranh Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế
534.065 73 6.270

Chí Tôn Hồng Bao Hoàng Đế

Truyện tranh Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới
5.110.617 333 28.361

Hệ Thống Đại Gia Tại Dị Giới