Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Truyện tranh Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt
331.753 103 6.374

Ta Cần Thiết Phải Làm Người Tốt

Truyện tranh Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
68.534.173 22.608 83.150

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Truyện tranh Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế
10.606.179 2.029 39.344

Tôi Chuyển Vàng Tại Mạt Thế

Truyện tranh Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối
84.572 51 3.213

Không Thể Hòan Hảo Tuyệt Đối

Truyện tranh Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế
5.297.904 1.545 34.911

Tiêu Diệt Đấng Cứu Thế

Truyện tranh Ngạo Thị Thiên Địa
45.853.609 8.614 70.904

Ngạo Thị Thiên Địa

Truyện tranh Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên
10.815.342 1.949 29.877

Ta Tu Có Lẽ Là Giả Tiên

Truyện tranh Từ Hôm Nay Trở Thành Hack
318.077 93 9.762

Từ Hôm Nay Trở Thành Hack

Truyện tranh Ta Là Tà Đế
28.005.216 8.685 77.209

Ta Là Tà Đế

Truyện tranh Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật
8.635.795 5.918 42.383

Tôi Muốn Trở Thành Tiểu Thư Công Tước Phế Vật

Truyện tranh Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
41.604.890 23.076 76.472

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Truyện tranh Vạn Cổ Thần Vương
44.208.932 5.572 81.372

Vạn Cổ Thần Vương

Truyện tranh Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân
1.763.237 678 10.294

Khúc Cuồng Tưởng Của Ta Và Nàng Sau Khi Biến Thân

Truyện tranh Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng
237.529 118 7.282

Bắt Đầu Từ Làm Ngón Tay Vàng

Truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên
41.279.670 5.556 44.231

Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện tranh Trở Thành Đạo Sư Dũng Sĩ
264.593 108 6.775

Trở Thành Đạo Sư Dũng Sĩ

Truyện tranh Cha, con không muốn kết hôn!
2.423.102 673 49.057

Cha, con không muốn kết hôn!

Truyện tranh Tuyệt Thế Thần Tôn
530.848 147 12.581

Tuyệt Thế Thần Tôn

Truyện tranh Phượng Ngự Tà Vương
5.517.591 1.250 32.299

Phượng Ngự Tà Vương

Truyện tranh Thông Thần Thủ Biện
571.771 106 7.342

Thông Thần Thủ Biện

Truyện tranh Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
35.427.447 3.205 71.583

Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn

Truyện tranh Vạn Giới Thần Chủ
11.817.041 1.844 24.981

Vạn Giới Thần Chủ

Truyện tranh Nghịch Thiên Chiến Thần
19.392.499 817 44.800

Nghịch Thiên Chiến Thần

Truyện tranh Cửu Tinh Bá Thể Quyết
1.978.559 216 15.491

Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Truyện tranh Tiên Đế Xâm Nhập
2.548.280 325 17.197

Tiên Đế Xâm Nhập

Truyện tranh Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ
1.078.977 264 19.895

Chị Tôi Đã Nhặt về Nhà Một Nam Chính Quyến Rũ

Truyện tranh Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng
1.177.871 517 18.900

Luyện Thể Trăm Nghìn Tầng

Truyện tranh Kiếm Vũ
8.280.407 771 19.241

Kiếm Vũ

Truyện tranh Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống
513.241 220 10.509

Siêu Cấp Thôn Phệ Hệ Thống

Truyện tranh Thần Võ Thiên Tôn
56.099.540 4.242 79.486

Thần Võ Thiên Tôn

Truyện tranh Hệ Thống X Toàn Năng
1.405.567 364 9.933

Hệ Thống X Toàn Năng

Truyện tranh Lạn Kha Kỳ Duyên
1.321.621 1.222 23.189

Lạn Kha Kỳ Duyên

Truyện tranh Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt
13.293.610 6.819 38.710

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Nhập Cốt

Truyện tranh Hoạn Phi Thiên Hạ
12.162.392 3.001 49.032

Hoạn Phi Thiên Hạ

Truyện tranh Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc
349.433 160 6.686

Bệ Hạ Nhà Ta Muốn Hại Quốc

Truyện tranh Kamitachi Ni Hirowareta Otoko
2.086.039 1.738 22.129

Kamitachi Ni Hirowareta Otoko