Truyện tác giả NetTruyen

Truyện tranh Don't cry
681.384 723 18.511

Don't cry

Truyện tranh Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai
16.011.576 4.699 70.664

Trọng Sinh Khí Thiếu Quy Lai

Truyện tranh Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
670.647 1.260 19.425

Nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết

Truyện tranh Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ
763.272 841 23.346

Thiết Lập Nhân Vật Daddy của Tôi Bị Sụp Đổ

Truyện tranh Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo
2.383.621 2.636 26.738

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Truyện tranh Cô dâu giả tạo
921.648 711 17.046

Cô dâu giả tạo

Truyện tranh Phế Nữ Yêu Thần
1.341.426 1.096 29.895

Phế Nữ Yêu Thần

Truyện tranh Định Hải Phù Sinh Lục
124.042 79 4.031

Định Hải Phù Sinh Lục

Truyện tranh Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền
1.780.167 1.167 18.127

Nhân vật phản diện: Không ngọt không lấy tiền

Truyện tranh Quản gia đại nhân muốn thượng vị
979.567 1.412 23.754

Quản gia đại nhân muốn thượng vị

Truyện tranh Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi
454.717 417 16.087

Quốc Vương Cứ Muốn Lấy Mạng Tôi

Truyện tranh Dĩ Hạ Phạm Thượng
5.114.437 5.538 36.125

Dĩ Hạ Phạm Thượng

Truyện tranh Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã
343.132 519 6.255

Cha Vợ Đại Nhân Là Bà Xã

Truyện tranh Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ
1.869.203 1.866 29.930

Độc Phi Tại Thượng, Tà Vương Tại Hạ

Truyện tranh Cung Đấu LIVE
1.204.507 1.443 18.495

Cung Đấu LIVE

Truyện tranh Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa
7.456.589 11.943 110.821

Quy Tắc Sinh Tồn của Công Chúa

Truyện tranh Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
20.830.512 16.926 159.452

Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Truyện tranh Phù thủy tóc vàng
198.561 126 7.751

Phù thủy tóc vàng

Truyện tranh Lang Quân, Xin Đừng...!
9.865.530 5.099 50.717

Lang Quân, Xin Đừng...!

Truyện tranh Công chúa và quái vật
37.623 21 1.792

Công chúa và quái vật

Truyện tranh Tồn tại như một nữ hầu
63.655 98 3.952

Tồn tại như một nữ hầu

Truyện tranh Tiểu Bạch Nam Thần Daddy
2.414.873 2.774 34.970

Tiểu Bạch Nam Thần Daddy

Truyện tranh Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?
5.710.249 2.920 47.057

Manh Bảo Đột Kích: Mami Cha Con Đâu ?

Truyện tranh Bổn cung muốn làm hoàng đế
1.164.538 1.175 22.578

Bổn cung muốn làm hoàng đế

Truyện tranh Ảnh Đế Yêu Hồ
352.776 102 8.491

Ảnh Đế Yêu Hồ

Truyện tranh Phá Vân
155.218 106 3.544

Phá Vân

Truyện tranh Kinh Thế Cuồng Phi
390.150 283 12.000

Kinh Thế Cuồng Phi

Truyện tranh Thị Huyết Y Phi
1.248.739 1.065 25.982

Thị Huyết Y Phi

Truyện tranh Vương Phi Thật Thích Trang Điểm
521.225 546 18.024

Vương Phi Thật Thích Trang Điểm

Truyện tranh Sở thích đặc biệt của nam thần
509.979 918 13.667

Sở thích đặc biệt của nam thần

Truyện tranh Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng
19.463.892 10.104 101.306

Sủng thê thành nghiện: Lục thiếu sủng từ đáy lòng

Truyện tranh Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu
2.730 7 223

Koi dano ai dano - Thích Cậu Yêu Cậu

Truyện tranh Angel x Devil
92.971 196 3.422

Angel x Devil

Truyện tranh Dưỡng Địch Vi Hoạn
1.174.588 1.109 28.140

Dưỡng Địch Vi Hoạn

Truyện tranh Biến đổi - Metamorphosis
6.829 28 779

Biến đổi - Metamorphosis

Truyện tranh Cô dâu quái vật
13.693 46 2.537

Cô dâu quái vật