Đứa con của quỷ dữ - Chapter 92

[Cập nhật lúc: 19:59 26/08/2017]
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Nếu không truy cập được NetTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenTOP.com
Poker
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 1
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 2
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 3
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 4
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 5
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 6
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 7
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 8
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 9
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 10
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 11
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 12
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 13
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 14
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 15
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 16
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 17
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 18
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 19
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 20
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 21
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 22
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 23
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 24
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 25
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 26
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 27
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 28
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 29
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 30
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 31
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 32
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 33
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 34
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 35
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 36
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 37
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 38
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 39
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 40
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 41
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 42
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 43
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 44
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 45
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 46
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 47
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 48
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 49
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 50
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 51
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 52
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 53
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 54
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 55
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 56
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 57
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 58
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 59
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 60
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 61
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 62
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 63
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 64
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 65
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 66
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 67
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 68
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 69
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 70
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 71
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 72
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 73
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 74
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 75
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 76
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 77
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 78
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 79
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 80
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 81
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 82
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 83
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 84
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 85
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 86
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 87
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 88
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 89
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 90
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 91
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 92
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 93
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 94
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 95
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 96
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 97
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 98
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 99
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 100
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 101
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 102
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 103
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 104
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 105
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 106
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 107
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 108
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 109
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 110
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 111
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 112
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 113
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 114
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 115
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 116
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 117
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 118
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 119
Đứa con của quỷ dữ chap 92 - Trang 120
Top88
Nếu không truy cập được NetTruyen, vui lòng chuyển qua nettruyenTOP.com
B52
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
Mật bí người Thành viên 1 ngày trước Chapter 85 Báo vi phạm
Tao mà có quả bố như thế này thì treo cổ tố cáo Sớm hoá kiếp mới cho đỡ khổemo
Author Trả lời
Mật bí người Thành viên 1 ngày trước Chapter 22 Báo vi phạm
emoDảk quá
Author Trả lời
Villain Drack Thành viên 6 ngày trước Chapter 93 Báo vi phạm
Quả truyện này tâm lý ghê quá mình phải tĩnh tâm một thời gian đây ... Nam mô a di đà phật xin hãy xoá hết tâm tư của con đi  nam mo a di đà phật
Author Trả lời
Lee Sin Thành viên 10 ngày trước Chapter 93 Báo vi phạm
truyện không phí thời gian để đọc 1 chút nào . end hay emoemo. nhưng lẽ ra nên có đoạn nói tại sao ba main lại thay đôir như v
Author Trả lời
Lee Sin Thành viên 10 ngày trước Chapter 83 Báo vi phạm
dark emo
Author Trả lời
Lee Sin Thành viên 10 ngày trước Chapter 26 Báo vi phạm
tình nghĩa anh em :0emo
Author Trả lời
Lee Sin Thành viên 10 ngày trước Chapter 24 Báo vi phạm
khoan......bọn Hàn xẻng chim bè kỉu BTS 17t ms mộng xuân à emo
Author Trả lời
Tran Phuong Thành viên 12 ngày trước Chapter 65 Báo vi phạm
Địt mẹ con chó ngu lồn này
Đã cảnh báo rồi còn đéo tin đã thế còn đến tận nhà nữa
Để nó bị giết chết mẹ nó đi
Nữ chính như lồn
Author Trả lời
Tran Phuong Thành viên 12 ngày trước Chapter 64 Báo vi phạm
Địt lẹ
Con nhỏ ngu này
Author Trả lời
Tran Phuong Thành viên 13 ngày trước Chapter 56 Báo vi phạm
Địt mẹ thằng main cơ hội
Author Trả lời
Tran Phuong Thành viên 13 ngày trước Chapter 55 Báo vi phạm
Tuy đết biết kết ra sao 
Nhưng không giết người thì ngoài đời thằng main với con đũy này chết lâu rồi
Author Trả lời
Tran Phuong Thành viên 13 ngày trước Chapter 7 Báo vi phạm
Vậy chú giỏi diễn thì là chúma hmề
Author Trả lời
Hoàng Hiệp Thành viên 29 ngày trước Chapter 0 Báo vi phạm
Nghe nói truyện này cùng tác giả với Sweet Home nên qua đây đọc thử :3
Author Trả lời
hoi game2 Thành viên 07:50 11/04 Chapter 93 Báo vi phạm
Đoạn cuối là main và bạn gái nó bước vào gặp mẹ main đúg ko ae 🤔.
Author Trả lời
hoi game2 Thành viên 21:12 10/04 Chapter 27 Báo vi phạm
emo