Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 1
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 2
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 3
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 4
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 5
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 6
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 7
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 8
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 9
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 10
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 11
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 12
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 13
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 14
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 15
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 16
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 17
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 18
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 19
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 20
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 21
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 22
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 23
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 24
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 25
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 26
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 27
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 28
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 29
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 30
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 31
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 32
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 33
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 34
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 35
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 36
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 37
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 38
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 39
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 40
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 41
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 42
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 43
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 44
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 45
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 46
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 47
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 48
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 49
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 50
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 51
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 52
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 53
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 54
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 55
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 56
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 57
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 58
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 59
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 60
Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm chap 45 - Trang 61
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen nhé
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
Author Trả lời
jhdkjashd kjhdaksjdhk Thành viên 4 giờ trước Báo vi phạm
link raw chap tiếp theo cho ai cần http://olaQlink.org/sutrolaicuaphapsuvidaiRaw (nhớ xóa Q)
Author Trả lời
Za Hoangsky Thành viên 12 giờ trước Chapter 2 Báo vi phạm
Truyện nó cuốn vãi
Author Trả lời
Cẩu Vương - Tạc Thiên Bang Thành viên 1 ngày trước Chapter 12 Báo vi phạm
truyen hay vailon ae ơi
Author Trả lời
kjhdksjhd kjdhaksdh Thành viên 1 ngày trước Báo vi phạm

link raw chap tiếp theo cho ai cần http://olaQlink.org/sutrolaicuaphapsuvidaiRaw (nhớ xóa Q)
Author Trả lời
truong dung Thành viên 1 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm

truyện TQ ra nhiều chap nhưng lại rất giở nhưng nếu bạn muốn đọc truyện TQ hay mà lại ra nhiều chap thì tôi giới thiệu bạn những thể loại main bá, ko mê gái:
-LĂNG THIÊN THẦN ĐẾ
-DANH SÁCH KẺ PHẢN DIỆN
-THÚ NHÂN
-THẦN VÕ THIÊN TÔN
-TRỌNG SINH SAU TÁM VẠN NĂM
-VẠN CỔ THẦN VƯƠNG
-THÔN PHỆ MỘT THẾ GIỚI TU TIÊN
-TÔN THƯỢNG
-cổ chân nhân
-THÂM DẠ THƯ ỐC
-ĐẠI TƯỢNG VÔ HÌNH
-ĐẠI TƯỢNG VÔ HÌNH
-TRÙNG SINH CHI ĐÔ THỊ CUỒNG TIÊN
-THẦN VÕ ĐẾ TÔN
Author Trả lời
Tru Ky Thành viên 2 ngày trước Chapter 46 Báo vi phạm
Giờ giá đất đắt lắm !, tiền xây nghĩa trang đã là rất tốn kém rồi nên mấy chú lắm mồm ít thôi
Author Trả lời
Pick Zig Thành viên 2 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Đọc cuốn vãi
Author Trả lời
kjdhjkshdkajdh dkjhaskdjhqkjdhskdhkdh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm

link raw chap tiếp theo cho ai cần http://olaQlink.org/sutrolaicuaphapsuvidaiRaw (nhớ xóa Q)
Author Trả lời
•Tu ☆Tiên• Thành viên 4 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Ló do?emo
Author Trả lời
. Mít Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
main ở đây khác xa vs a phàm chó điên bên manhua
 • Author
  Bùi Hiếu Thành viên 3 ngày trước Báo vi phạm
  Chuẩn luôn 
  Đọc manhua mấy kiểu trọng sinh nhue này mấy thằng main kiểu bất cần đời giết người như nghóe vs ngạo mạn v
Author Trả lời
lkjfklsdjfklsdjf sldkfjlskdfj Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm

link raw chap tiếp theo cho ai cần http://olaQlink.org/sutrolaicuaphapsuvidaiRaw (nhớ xóa Q)
Author Trả lời
Long Thành viên 5 ngày trước Chapter 47 Báo vi phạm
Đúng truyện hàn vs nhật miêu tả tính cách chân thực chứ như truyện khựa sống mấy vạn năm trùng sinh về đi cà khịa bọn trẻ trâu vs toàn lo chuyện bao đồng, rồi bú mấy đứa bằng tuổi chít chắt, chỉ có tiên nghịch là còn miêu tả chân thực thôi
 • Author
  . . Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  1 câu phát biểu của óc chóemo
 • Author
  Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, ngu còn nói lớn cho ngta chửiemo
 • Author
  Anh Đi Ngang Qua Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Thằng này đọc truyện nhật hàn thì mang não.
  Còn đọc truyện trung lại quên lắp não, lại còn phát biểu hùng hồn nêu cảm nghĩ về truyện mà nó ko dùng não để xem nữa chứ, đúng là bái phục emo
 • Author
  :> Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  ae ơi tôi có nên ăn não nó k ?
  À mà quên nó não éo đâu
  mà có để ăn chắc dỡ dữ lắm
 • Author
  Hoàng Thịnh Thành viên 2 ngày trước Báo vi phạm
  tiên nghịch là cái lol j trong giới tiên hiệp ?
  có tỷ bộ truyện mà với cái não của mày đéo thể hiểu nổi kìa .
  ếch ngồi đáy giếng.
Author Trả lời
nghèo nhà Thành viên 5 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
Như anh bảnh nói :
Thế giới này éo có đúng sai chỉ có kẻ MẠNH và YẾU( mạnh - yếu :là từ nhiều nghĩa)
Author Trả lời
nghèo nhà Thành viên 5 ngày trước Chapter 2 Báo vi phạm
Bản thân frey blake ko yếu mà nó chỉ nhìn nhận sai về thế giới thôi, cái nhìn lệch lạc rất đáng sợ bởi vì khi sai lầm mà ko biết vì sao thì lại kéo đến sai lầm khác đến khi ta nghĩ chính bản thân là một sai lâm và đa số mọi người sẽ trở nên tuyệt vọng và từ bỏ cuộc sống.Nhưng nếu ko từ bỏ mà từ trong sai lầm bước lên(thường là bước từ đáy lên) thì sai lầm khi trước sẽ là nghị lực khiến ta đi nhanh hơn bao giờ hết và khi nhận ra thì đã ở đỉnh rồi.Điều quan trọng là ko bao giờ từ bỏ hi vọng.
-còn vs thằng pháp sư thì bản thân thế giới chỉ là thứ bỏ đi mạnh hơn để phục thù mới quan trọng
 • Author
  . Thành viên 4 ngày trước Báo vi phạm
  Thanh niên đọc đc 2 chap đầu r suy diễn à ? Tính rảey ngay từ đầu tác giả chỉ miêu tả là kẻ hèn yếu và cho tới tận chap bgio cũng k thấy gì nhiều ngoài bản thân là ng yếu nhất trong học viện. Đọc. Vài ba chap đầu mà đã suy diễn r. K phải truyện nào cũng như truyện nào nên đừng có suy diễn tào lao
Author Trả lời
Tạo TG Kênh sáng Thành viên 5 ngày trước Chapter 8 Báo vi phạm
Vẽ ng thì dk nhưng nhìn cái chân cứ thấy tật tật tnao